MEENED


Ideeklaasi väikseimad tooted, mida valmistame peamiselt suuremate tellimuste klaasijääkidest.
Erinevad väikesed meeleolu-loojad - kaelaehted, päikesepüüdjad, jõulukaunistused.
Väikesed - n.-ö. null-jäägiga klaasistuudio lõpptooted - on küll materjalikulu viimased, kui mitte väheolulised.
Iga asjake toob kellelegi rõõmu ja töötab omamoodi saadikuna.
Näiteks klaasist punane päkapikk on Ideeklaasi vanimaid tooteid ja suuresti just tänu tema saadikutööle omame me täna oma klientideringi. Ta on meie toodangus siiani olulisel kohal.

EST